Uslovi korišćenja

Sporazum sa uslovima

Pažljivo pročitajte ove Uslove i odredbe („Uslovi“, „Uslovi i odredbe“) pre nego što koristite veb lokaciju https://clickonserbia.com i mobilnu aplikaciju ClickOnSerbiaAPP („Usluga „) kojom upravlja MB Finkom („nas“, „mi“ ili „naše“). Vaš pristup i korišćenje usluge uslovljeni su vašim prihvatanjem i poštovanjem ovih Uslova. Ovi Uslovi se primenjuju na sve posetioce, korisnike i druge koji pristupaju ili koriste Uslugu. Pristupanjem ili korišćenjem usluge prihvatate da budete obavezani ovim Uslovima. Ako se ne slažete sa bilo kojim delom uslova, možda nećete pristupiti Usluzi.

Uslovi korišćenja

Sadržaj stranica ove veb stranice je samo za vaše opšte informacije i upotrebu. Podložno je promeni bez prethodne najave.

Mi dajemo garanciju u pogledu tačnosti, blagovremenosti, performansi, potpunosti ili prikladnosti informacija i materijala koji se nalaze ili nude na ovoj veb stranici za bilo koju određenu svrhu. Izričito isključujemo odgovornost za netačnosti informacija u našim digitalnim vizit kartama, jer one mogu nastati jedino zbog grešaka trećeg lica korisnika naših usluga.

Vaše korišćenje bilo koje informacije ili materijala na ovoj veb stranici je u potpunosti na sopstveni rizik, za šta mi nećemo biti odgovorni. Vaša lična odgovornost je da osigurate da svi proizvodi, usluge ili informacije dostupne preko ove veb stranice ispunjavaju vaše specifične zahteve.

Ova veb lokacija sadrži materijal koji je u našem vlasništvu ili licenciran za nas. Reprodukcija je zabranjena osim u skladu sa obaveštenjem o autorskim pravima, koje je deo ovih uslova.

Neovlašćeno korišćenje ove veb stranice može dovesti do tužbe za naknadu štete i/ili biti krivično delo.

Neovlašćeno korišćenje ove veb stranice može dovesti do tužbe za naknadu štete i/ili biti krivično delo.

S vremena na vreme, ova veb lokacija može da sadrži i veze ka drugim veb lokacijama. Ove veze su obezbeđene za vašu pogodnost za pružanje dodatnih informacija. Oni ne znače da podržavamo veb lokaciju(e). Ne snosimo odgovornost za sadržaj povezanih veb lokacija.

Vaše korišćenje ove veb stranice i svaki spor koji proiziđe iz takvog korišćenja veb stranice podleže zakonima Republike Srbije.

Intelektualna svojina i sadržaji

Prava intelektualne svojine na Uslugu i sadržaj (uključujući fotografske slike) koji su vam dostupni na ili preko ove veb stranice ostaju vlasništvo https://clickonserbia.com ili njenih davalaca licence i zaštićena su zakonima o autorskim pravima i ugovorima širom sveta. Sva takva prava zadržava https://clickonserbia.com i njeni davaoci licence. Možete da prikazujete isporučeni sadržaj isključivo za svoju ličnu upotrebu. Nije vam dozvoljeno da objavljujete, manipulišete, distribuirate ili na drugi način reprodukujete, u bilo kom formatu, bilo koji sadržaj ili kopije sadržaja koji vam je dostavljen.

Zabrane

Ne smete da zloupotrebljavate ovu veb stranicu. Nećete: činiti ili podsticati krivično delo; prenositi ili distribuirati virus, trojanac, crv, logičku bombu ili bilo koji drugi materijal koji je zlonameran, tehnološki štetan, narušavajući poverenje ili na bilo koji način uvredljiv ili opscen; hakirati u bilo koji aspekt usluge; korumpirani podaci; izazvati smetnje drugim korisnicima; narušavanje vlasničkih prava bilo kog drugog lica; slati bilo koji neželjeni reklamni ili promotivni materijal, koji se obično naziva „spam“; ili pokušaj da utiče na performanse ili funkcionalnost bilo kojih računarskih objekata na ovoj veb lokaciji ili kojima se pristupa preko ove veb stranice. Kršenje ove odredbe bi predstavljalo krivično delo i https://clickonserbia.com će prijaviti svako takvo kršenje relevantnim organima za sprovođenje zakona i otkriti im vaš identitet.

Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu uzrokovanu distribuiranim napadom uskraćivanja usluge, virusima ili drugim tehnološki štetnim materijalom koji može zaraziti vašu računarsku opremu, računarske programe, podatke ili drugi vlasnički materijal zbog vašeg korišćenja ove veb stranice ili na preuzimanje bilo kog materijala objavljenog na njemu ili na bilo kojoj veb stranici koja je povezana sa njim.

Prodaja

Davanjem porudžbine nudite zakup godišnje licence ili kupovinu proizvoda po sledećim uslovima i odredbama. Sve porudžbine zavise od dostupnosti i potvrde cene porudžbine. Vremena slanja mogu da variraju u zavisnosti od dostupnosti i podložni bilo kakvim kašnjenjima koja su posledica kašnjenja u pošti ili više sile za koje nećemo biti odgovorni.

Da biste sklopili ugovor sa https://clickonserbia.com morate imati više od 18 godina. https://clickonserbia.com zadržava pravo da odbije svaki vaš zahtev. Ako vaša porudžbina bude prihvaćena, obavestićemo vas putem e-pošte i potvrdićemo identitet strane sa kojom ste sklopili ugovor. To će obično biti https://clickonserbia.com ili u nekim slučajevima može biti treće lice. Kada je ugovor sklopljen sa trećim licem, https://clickonserbia.com ne deluje ni kao agent ni kao principal, a ugovor je sklopljen između vas i te treće strane i podleže uslovima prodaje koje vam oni dostavljaju. Prilikom porudžbine obavezujete se da su svi detalji koje nam dostavite istiniti i tačni.

(a) Naš ugovor: Kada pošaljete porudžbinu, dobićete e-mail sa potvrdom o prijemu vaše porudžbine: ovaj imejl će biti samo potvrda i neće predstavljati prihvatanje vaše porudžbine. Ugovor između nas neće biti formiran dok vam ne pošaljemo potvrdu putem e-pošte da vam je roba koju ste naručili poslata. Samo ona roba navedena u e-poruci sa potvrdom poslatom u trenutku otpreme biće uključena u formirani ugovor.

(b) Cene i dostupnost: Iako se trudimo da osiguramo da su svi detalji, opisi i cene koji se pojavljuju na ovoj veb stranici tačni, može doći do grešaka. Ako otkrijemo grešku u ceni bilo koje robe koju ste naručili, obavestićemo vas o tome što je pre moguće i dati vam mogućnost da ponovo potvrdite narudžbu po tačnoj ceni ili da je otkažete. Ako ne budemo u mogućnosti da vas kontaktiramo, tretiraćemo narudžbu kao otkazanu. Ako otkažete i već ste platili robu, dobićete puni povraćaj novca. Troškovi dostave regulisani su kroz samu porudžbinu. Za teritoriju Srbije troškovi dostave su bezplatni.

(c) Plaćanje: Za kreiranu porudžbinu plaćanje se vrši uplatom na naš račun ili prilikom preuzimanja proizvoda od kurirske službe.

Povezivanje sa ovom veb lokacijom

Možete da povežete našu početnu stranicu, pod uslovom da to uradite na način koji je pošten i zakonit i ne narušava našu reputaciju ili je iskoristite, ali ne smete da uspostavite vezu na način da sugerišete bilo kakav oblik udruživanja , odobrenje ili potvrda sa naše strane tamo gde ne postoji. Ne smete da uspostavljate vezu sa bilo koje veb lokacije koja nije u vašem vlasništvu. Ova veb lokacija ne sme biti uokvirena ni na jednom drugom sajtu, niti možete da kreirate vezu ka bilo kom delu ove veb stranice osim početne stranice. Zadržavamo pravo da povučemo dozvolu za povezivanje bez obaveštenja.